Home Phone Scroll Top

Pomoč v nasilju – Združenje za moč

Združenje za moč - Pomoč v nasilju - Vsakdo v sebi skriva MOČ. Vsakdo v sebi skriva POGUM. Vsakdo je zmožen polno zaživeti svoje življenje! Tudi ti! 


Pomoč v nasilju

Vsakdo v sebi skriva MOČ. Vsakdo v sebi skriva POGUM. Vsakdo je zmožen polno zaživeti svoje življenje! Tudi ti! Spolno nasilje in druge oblike nasilja lahko povzročijo dolgotrajne posledice in stiske. Naše osnovno poslanstvo je zagotavljati celostno psihosocialno pomoč in podporo osebam z izkušnjo spolnega nasilja in drugih oblik nasilja.

Naša pomoč in podpora sta namenjeni vsem osebam, ki

• so imele izkušnjo spolne zlorabe v otroštvu ali mladosti,
• so doživele spolno nasilje partnerja, sorodnika, znanca, sodelavca ali druge osebe,
• želijo zaščititi otroka, mladostnika ali odraslo osebo pred spolno zlorabo,
• se soočajo z drugimi oblikami nasilja.

V svetovalnem procesu vam stojimo ob strani. Pomagamo prepoznavati izvor težav in skupaj sooblikujemo nove poglede in možne rešitve. Na poti soočanja s težavami in stiskami vas podpiramo, da ponovno odkrijete svojo MOČ, zberete POGUM in OKREVATE na način, ki vam omogoča polno, dostojanstveno in avtonomno življenje.

Skupaj za MOČ!  

spolno nasilje

Spolno nasilje je izraz, s katerim označujemo različne oblike spolnega nasilja, kot so na primer spolni napad, spolna zloraba otrok in posilstvo.*

Spolno nasilje NI spolnost!

Spolno nasilje je na prvem mestu OBLIKA NASILJA, pri katerem gre za zlorabo moči, položaja, vpliva in znanja nad drugo osebo. Za spolno nasilje je vedno kriv storilec, ki zlorabi svojo čustveno, fizično, socialno in ekonomsko moč, svoj položaj in vpliv v družbi, kakor tudi svoje znanje nad žrtvijo. Povedano drugače, pri spolnem nasilju ne gre za spolnost v ožjem pomenu besede, temveč za obliko podrejanja, obvladovanja in prisile, ki se vrši skozi različna dejanja s spolno vsebino.

Občutja žrtve

Seveda je potrebno pri opredelitvi spolnega nasilja podati osrednji pomeni občutenjem žrtve. V tem pogledu gre za dejanja s spolno vsebino, ki jih oseba občuti kot podreditev in prisilo. Prav tako gre za grob poseg v integriteto telesa in duševnost osebe in za neupoštevanje njene osebne meje. Pri tem je povsem kršena njena pravica do samostojnega odločanja o lastnem telesu in spolnosti. Izjema v smislu občutka prisile so lahko otroci, osebe z duševnim hendikepom in trenutno slabotne osebe, ki še ne razumejo ali v danem trenutku ne morejo razumeti pomena spolnosti oziroma spolnega nasilja. Posledično dejanj z vsiljeno spolno vsebino morda ne občutijo kot prisilo. V teh primerih govorimo o spolni zlorabi kljub odsotnosti občutka prisile pri žrtvi. Storilec namreč izkoristi svoje znanje in družbeni položaj ali trenutni položaj žrtve za grob poseg v njene pravice.

Uporaba sile?

Pri tem je treba poudariti, da spolnega nasilja ne smemo enačiti samo s fizično silo nad žrtvijo, ki je ena izmed možnih oblik prisile. Storilci namreč največkrat uporabljajo različne oblike nasilja istočasno. Ob dejstvu, da večino dejanj storijo osebe, ki jih žrtev pozna, predstavljajo čustvene, socialne in ekonomske zlorabe sestavni del spolnega nasilja nad žrtvijo. V številnih primerih tako fizična prisila v spolna dejanja sploh ni potrebna, saj si storilec podredi žrtev in jo obvladuje v spolnih dejanjih zgolj z zlorabo drugih oblik moči. Pri tem žrtev nima možnosti samostojne izbire oziroma ne more avtonomno podati privolitev, temveč se podredi čustveni, socialni in ekonomski moči storilca.

Psihosocialno svetovanje za žrtve, starše otrok in podporne osebe

Osebni pogovor

Osebni pogovor je uvodni pogovor z uporabnico oziroma uporabnikom, namenjen vsem osebam, ki iščete informacije o spolnem nasilju ali drugih oblikah nasilja oziroma potrebujete podporo in pomoč pri soočanju s spolnim nasiljem. Za osebni pogovor se lahko dogovorite osebe, ki doživljate nasilje, kakor tudi zaupne in podporne osebe, ki želite pomagati otroku ali odrasli osebi. V pogovoru skupaj prepoznavamo in opredelimo problem, spoznamo vaša pričakovanja, želje in potrebe ter se pogovorimo o vaših pravicah. Skozi osebni pogovor se lahko dogovorimo za možne rešitve, nadaljnje korake in načrtujemo prihodnje sodelovanje. V skladu s svojimi potrebami se lahko odločite za psihosocialna svetovanja, skupine za samopomoč ali zagovorništvo oziroma spremstvo na institucije. V osebnem pogovoru lahko ohranite anonimnost. Vsi osebni pogovori so brezplačni.

Psihosocialno svetovanje

Psihosocialno svetovanje je namenjeno dodatnemu vpogledu v nasilje, prepoznavanju posledic, ki vplivajo na vaše življenje, in iskanju strategij in rešitev za avtonomno in polno življenje. Osebna svetovanja se začnejo tam, kjer ste s svojimi stiskami, težavami in nemočjo. Na začetku procesa uporabnica oziroma uporabnik in svetovalka določita okvirne cilje, ki si jih med svetovanji želita doseči. Od uporabnice je odvisno, katere teme bo želela med procesom odpirati, medtem ko svetovalka uporabnici stoji ob strani, pomaga pri odkrivanju izvora težav in sodeluje pri oblikovanju novih stališč, pogledov in rešitev. Namen svetovanj je spoznavanje dinamike in posledic spolne zlorabe, opolnomočenje uporabnice in njena osebnostna rast, ki omogoča avtonomno življenje in preseganje posledic spolnega nasilja. Psihosocialna svetovanja so brezplačna.  Navadno potekajo enkrat tedensko po eno uro (60 min). V procesu podpore in pomoči lahko ohranite anonimnost.

V psihosocialno svetovanje se lahko vključijo tudi starši, partnerji ali druge osebe, ki občutite stisko, ker je vaša bližnja oseba doživela spolno nasilje.

Za osebni pogovor in psihosocialno svetovanje se lahko dogovorite preko telefona 080 28 80 in 041 20 49 49 (Ljubljana in dežurni telefon 24/7) oziroma 041 276 434 (Maribor), elektronske pošte info@zamoc.si ali našega FB profila @SkupajZaMoc.

Telefonsko in spletno svetovanje

Naše telefonske številke 080 28 80 in 041 20 49 49 (Ljubljana in dežurni telefon 24/7) oziroma 041 276 434 (Maribor), so namenjene za informativne, svetovalne in zaupne pogovore s svetovalkami za žrtve spolnega nasilja in drugih oblik nasilja. Svetovanje po telefonu je namenjeno vsem mladoletnim in polnoletnim osebam, ki potrebujete podporo in pomoč, iščete informacije, imate vprašanja o nasilju, ali se želite pogovoriti o dvomih, ki se vam porajajo v povezavi z nasiljem. Prav tako vam posredujemo informacije o vaših pravicah in oblikah podpore in pomoči, ki so vam na voljo. Na podlagi telefonskega pogovora se lahko odločite o morebitni vključitvi v nadaljnje oblike podpore in pomoči, ki jih nudimo v naši organizaciji.

Vsa telefonska svetovanja zaupne narave. V kolikor želite, lahko ohranite anonimnost. Na voljo smo vam vsak delavnik med 8. in 16. uro, ob sredah med 8. in 17. uro in ob petkih med 8. in 15. uro. Dežurni telefon 041 20 49 49 deluje 24 ur na dan, vse dni v tednu. Vse informacije, nasvete in zaupne pogovore izvajamo tudi preko naše elektronske pošte info@zamoc.si in našega FB profila @SkupajZaMoc.

Svetovanje za mladostnice in mladostnike

Svetovanje je posebej prilagojeno mladim osebam, ki se soočajo s stiskami kot posledico preživetega spolnega nasilja ali drugih oblik nasilja. V zaupnem pogovoru s posebej usposobljeno strokovno delavko lahko mladostnica dobi informacije o posledicah nasilja, skupaj opredelita in prepoznata probleme, določita želje in potrebe. Namen svetovanj je uspešno soočanje s stiskami, preseganje težav, ki mladostnico spremljajo v življenju, njena osebnostna rast in s tem opolnomočenje, ki posameznici omogoča kvalitetno življenje v obdobju odraščanja. Svetovanja potekajo enkrat tedensko 45-50 minut oziroma v skladu s tempom mladostnice.

Vsa svetovanja za mladostnice in mladostnike so brezplačna. V procesu podpore in pomoči lahko oseba ostane anonimna. Za svetovanja se lahko dogovorite preko telefona 080 28 80 in 041 20 49 49 (Ljubljana in dežurni telefon 24/7) oziroma 041 276 434 (Maribor), elektronske pošte info@zamoc.si ali našega FB profila @SkupajZaMoc.

Skupine za samopomoč

Skupine so namenjene vsem, ki želite v varnem, zaupnem in anonimnem prostoru povedati svojo zgodbo, pridobiti zaupanje, samozavest, moč, nadzor nad lastnim življenjem, samospoštovanje in identiteto. V njej se srečujejo žrtve, ki ste preživele spolno zlorabo in se s posledicami soočate v odrasli dobi. V skupini lahko predelujete stiske in ovire ter se soočite s posledicami. Namen skupine za samopomoč je vzpostavitev osebnega stika in izmenjava izkušenj z drugimi članicami. Stiske, vprašanja, izkušnje in probleme boste imele možnost deliti s tistimi, ki vas lahko resnično razumejo. Delo v skupini poteka v preko skupinskega pogovora, ki ga usmerja koordinatorka.

Skupina poteka dvakrat mesečno v popoldanskih urah. Skupine razpišemo večkrat letno. V skladu s prijavami in izraženimi potrebami oblikujemo oziroma razpišemo starostno prilagojene skupine, skupino za moške žrtve spolne zlorabe in podporno skupino za starše in partnerje spolno zlorabljenih oseb.

Udeležba v skupini za samopomoč je brezplačna. Za podrobnejše informacije o skupinah za samopomoč nas kontaktirajte preko telefona 080 28 80 ali 041 20 49 49, elektronske pošte info@zamoc.si ali našega FB profila @SkupajZaMoc.

Zagovorništvo in spremstvo na institucije

Zagovorništvo izhaja iz uvodnega osebnega pogovora, v katerem skupaj ugotovimo, da potrebujete dodatne informacije v povezavi z delom institucij, podporo in pomoč pri postopkih in komunikaciji z institucijami ali pri pripravi gradiv za institucije. Po potrebi nadaljujemo z osebnimi pogovori za dodatno informiranje, krepitev vaše moči in nudenje podpore in pomoči za oblikovanje odločitev in skupaj dogovorjenih rešitev.

Zagovorništvo obsega tudi znanja v zvezi s postopki na različnih institucijah, informacije glede zakonodajnih postopkov, osebno podporo v stiku z institucijami in pomoč pri pripravi pisnih gradiv za institucije. V vašem imenu ali namesto vas lahko podamo prijavo nasilja na policiji, tožilstvu in pristojnem centru za socialno delo. Prav tako vas lahko osebno spremljamo ob prijavi nasilja na policiji in v postopkih, ki tečejo na centrih za socialno delo in sodiščih. Po podani prijavi nadalje spremljamo postopke in vam nudimo ustrezno podporo in pomoč.

Izobraževanja

Na Združenju za MOČ večkrat letno organiziramo redna izobraževanja na temo spolnih zlorab in nasilja, ki so verificirana pri Socialni zbornici Slovenije. Izobraževanja so oblikovana na način, da udeležencem ponudijo odgovore na najpogostejša vprašanja o spolni zlorabi. Slušatelji se bodo seznanili z dinamiko spolne zlorabe, karakteristikami storilcev in žrtev, vplivom zlorabe na telo in možgane ter relevantno statistiko glede spolnih zlorab.

Predstavljene bodo možne kratkoročne in dolgoročne posledice spolne zlorabe in njihov vpliv na vsakdanje življenje. Za strokovne delavce, ki se pri delu redno srečujejo z otroki, bodo predstavljeni znaki, ki lahko kažejo na spolno zlorabo in načini ukrepanja v primerih suma spolne zlorabe. Prav tako bodo predstavljeni načini soočanja s posledicami zlorab in možnimi učinkovitimi strategijami. Udeleženci bodo imeli možnost aktivnega sodelovanja v diskusiji in preko praktičnih vaj.

Na željo strokovne institucije ali laične javnosti organiziramo tudi izobraževanja, prilagojena specifični publiki. V tem primeru obravnavane tematike prilagodimo željam in potrebam skupine, ki ji je predavanje namenjeno. Za dodatne informacije in dogovor za izvedbo izobraževanja v vaši instituciji nas kontaktirajte na telefonsko številko 080 28 80 ali 041 20 49 49 oziroma preko elektronske pošte info@zamoc.si.

Pošlji
Združenje_za_MOČ_Pomoč v nasilju
ZAKAJ PROPAGIRAJ.me
01
Prednosti portala
Preberite si naše prednosti portala in vas prepričamo.
02
Prijava na portal
Izpolnite hitri obrazec in se prijavite, in to BREZPLAČNO.
03
Pogosta vprašanja
Vas zanima še več? Preberite si pogosta vprašanja!