Home Phone Scroll Top

NAMEN PORTALA

Namen portala propagiraj.me je vključitev čim večjega števila slovenskih poslovnih subjektov v spletni portal, ki bo dvigoval spletno prepoznavnost in vključenim subjektom omogočal analitično ovrednotenje uspešnosti.

Na kratko, spletni portal za podjetja v Sloveniji, ki bo v osnovi brezplačen za vnos in podaja rezultate o uspešnosti navzkrižnih povezav.

Cilj projekta je omogočiti cenovno dostopno in neodvisno od tujih orodij, torej lokalno, skladno z GDPR, oglaševanje na slovenskem območju. 

Kot oglaševanje smatramo vse oblike prikaza podatkov o podjetju, produktih in storitvah, ki so nam posredovane za namen obveščanja javnosti.

V testni fazi bomo zato vsem omogočili polne dostope, vključno s testiranjem izpostavljenosti na platformi ter 

Testna faza traja do konca leta 2023, zato smatramo, da je vsem v interesu biti vpisan čim prej in tako, BREZPLAČNO, čim dlje.

Smiselnost: 

Obstajajo podobne platforme in orodja, ki ne nudijo kontrole nad nenadzorovanim komuniciranjem. 

S tem projektom želimo omogočiti podjetjem, da se povpraševanja, ki jih prejemajo realna in ustrezna.

Podobne platforme ne nudijo obdelave analitičnih parametrov, ki nam lahko sugerirajo kako dvigovati konverzije tj. prepoznavo nerazvitih potencialov za hitrejši nakup ali odločitev za kontakt.

Rezultatov v testni fazi ne napovedujemo ali obljubljamo.

Do konca leta 2023 se želimo prepričati v potenciale portala, zato vam ne obljubljamo drugega, kot dodano vrednost brezplačnega vnosa.

Podjetja, ki bodo izkazala interes za dodane testne module ali želela uveljaviti druge lastne želje bomo pozvali, da se uskladimo in tako omogočili druge napredne rešitve po meri.

Vse zajete podatke hranimo v lastni bazi in se bodo uporabili samo za lastno analizo in izboljšave platforme. Podatke, ki jih zberemo za vas, boste lahko obdelovali le vi, celoto pa bomo analizirali le znotraj platforme in sicer izključno za namene izboljšave platforme.

Opozorila:

Platforma ni namenjena izmenjavi notranjih podatkov, ki se zbirajo s takoimenovanimi piškotki in drugimi analitičnimi prostopi.

Vsi podatki, ki bodo zbrani za ta namen so predmet poslovne tajnosti in jih ne bomo nikoli posredovali drugam, kot sicer dogovorjeno s posameznim subjektom.