Home Phone Scroll Top

Muzej Velenje

Muzej Velenje ima sedež v Velenjskem gradu, ki je znan kot eden najlepše ohranjenih slovenskih gradov.


muzej Velenje – malo o nas

Muzej Velenje ima sedež v Velenjskem gradu, ki je znan kot eden najlepše ohranjenih slovenskih gradov. Velenjski grad se v zgodovinskih virih prvič omenja leta 1270, današnjo podobo pa je dobil v 16. stoletju, ko so ga tedanji lastniki popolnoma prenovili in napol trdnjavsko zasnovan grad spremenili v renesančno rezidenco. Po drugi svetovni vojni je grad prešel v družbeno premoženje, in veliko notranje opreme je bilo uničene, stavba je začela propadati. Po drugi svetovni vojni je grad prešel v last splošnega družbenega premoženja, v njem so bila najprej stanovanja za rudarje in njihove družine. 

3. novembra 1957 je bila v Velenju na pobudo velenjske podružnice Društva rudarskih in metalurških inženirjev in tehnikov svečano podpisana ustanovna listina Muzeja slovenskih premogovnikov. Za njegov sedež so določili prostore na Velenjskem gradu, kjer je sedež Muzeja Velenje še danes. S svojim delovanjem pokriva območje treh občin Šaleške doline (Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki), obiskovalcem pa na Velenjskem gradu ponuja na ogled deset stalnih muzejskih in galerijskih razstav ter vedno tudi kakšno zanimivo občasno razstavo. Poleg zbirk, ki obiskovalca popeljejo skozi lokalno zgodovino, vsekakor velja izpostaviti še Afriško zbirko Františka Foita, eno od treh najpomembnejših afriških zbirk na slovenskih tleh, ter zbirki ostankov mastodonta in sodobne slovenske umetnosti.

Muzej Velenje je v letih svojega delovanja pod svoje okrilje pridobil še osem dislociranih enot. Muzej usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju v prijetnem ambientu pripoveduje zgodbo o usnjarjih, industrialcih in nekdanjem življenju v Šaleški dolini, biser slovenske kmečke arhitekture je zagotovo okoli 350 let stara Kavčnikova domačija v Zavodnjah nad Šoštanjem, viničarska Grilova domačija z zelenjavnim in zeliščnim vrtom, s čebelnjakom, sadovnjakom in z vinogradom stoji v Lipju pri Velenju, Hiša mineralov v Starem Velenju, hrani več kot pet tisoč mineralov z vsega sveta, Spominski center 1991 predstavlja Šaleško in Zgornjo Savinjsko dolino v procesih osamosvajanja Republike Slovenije, F-Bunker, ki krepi in promovira lokalno fotografsko sceno, del muzeja pa sta tudi spominski sobi v Topolšici in na Graški gori. Spominska soba v Topolšici je posvečena podpisu delne nemške kapitulacije 9. maja 1945, spominska soba in spominski park na Graški gori pa legendarni partizanski 14. diviziji.

Poslanstvo muzeja

Prvenstveno poslanstvo Muzeja Velenje združuje evidentiranje, zbiranje, dokumentiranje, varovanje, hrambo in predstavljanje premične kulturne dediščine na območju delovanja (občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki). Muzej Velenje svoje poslanstvo uresničuje s strokovnim muzealskim delom, pedagoško-andragoškimi programi in številnimi drugimi dejavnostmi, ki osnovno dejavnost muzeja in kulturno dediščino, s katero se muzej ukvarja, popularizirajo, jo približujejo uporabnikom in privabljajo nove. Pomembna naloga muzeja je zagotavljanje dostopnosti kulturne dediščine čim širšemu krogu ljudi, tudi vsem tistim, ki se soočajo s takšnimi ali drugačnimi omejitvami. Muzej Velenje je javni zavod, katerega poslanstvo je seveda tudi uresničevanje lokalne in nacionalne kulturne politike, poleg tega pa mora biti pomemben sooblikovalec in eden od generatorjev kulturnega in turističnega razvoja v Velenju in Šaleški dolini ter v lokalnem in nacionalnem okolju dobro prepoznavna in cenjena institucija, ki dediščino in njene vrednote obravnava strokovno in spoštljivo ter jo hkrati celostno in kreativno nadgrajuje.

Naša preteklost in kulturna dediščina sta temeljna kamna naše identitete in s tem tudi eden od temeljnih virov za naš nadaljnji razvoj. Mestna občina Velenje, ustanoviteljica javnega zavoda Muzej Velenje, je gotovo ena tistih slovenskih lokalnih skupnosti, v katerih se vrednot in vrednosti kulturne dediščine močno zavedamo. Prizadevamo si za njeno ohranjanje in vključevanje v sodobno življenje, saj to v veliki meri pripomore h kakovostnejšemu življenju ljudi, k njihovemu osebnostnemu razvoju in posledično razvoju skupnosti ter družbe v celoti. Uspešno razvijanje storitev, vezanih na premično in nepremično ter živo, nesnovno dediščino, lahko pomaga tudi do novih, kvalitetnih delovnih mest. Muzej Velenje je ustanova, ki mora biti eden glavnih nosilcev teh nalog v javnem interesu. V sedmem desetletju delovanja Muzeja Velenje smo si zadali, da naj bo naš muzej prepoznaven, urejen, svež, ustvarjalen, odprt in strokoven. V najširšem pomenu teh šestih besed!

Muzejska knjižnjica

Strokovna knjižnica Muzeja Velenje deluje v sklopu oddelka za dokumentacijsko dejavnost. Svoje prostore ima na Gradu Velenje, kjer je tudi sedež muzeja. Nima statusa javne knjižnice ter ni vključena v sistem COBISS, vendar so njena vrata odprta tudi za zunanje uporabnike, ki si lahko knjižnično gradivo izposodijo v delovnem času muzeja oziroma po dogovoru. Le izjemoma si je mogoče gradivo izposoditi tudi na dom.
Knjižnični fond obsega skupaj okoli 10.000 monografskih in periodičnih enot. Poleg strokovne knjižnice, kjer je nabavna politika usmerjena predvsem k dopolnjevanju vsebin, ki jim je namenjena dejavnost ustanove, pomemben del knjižnice predstavljata tudi t. i. priročna knjižnica, v kateri so svoje mesto našle razne enciklopedije, leksikoni, slovarji itd., ter oddelek s serijskimi publikacijami in časopisi. Ob urejanju gradiva so se v muzejski strokovni knjižnici izoblikovale tudi tematske zbirke gradiva starejšega datuma, kot npr. zbirka bontonov, starih kuharskih knjig, učbenikov itd.

Muzejski depo s konservatorsko restavratorsko delavnico

V nekdanjih garderobah in kopalnicah Premogovnika Velenje na starem jašku že več kot 25 let domuje depo Muzeja Velenje na površini 900 m2. V depojskih prostorih muzej hrani mešano gradivo – artefakte z arheoloških izkopavanj s Šaleškega gradu, gradu Velenje ter Pustega gradu v Šoštanju ter ostanke mastodonta, bogato etnološko gradivo že davno izginulih kmetij iz Šaleške doline ter mnogovrstno gradivo zgodovinskega pomena.

Število predmetov presega 35.000 kosov in je hranjeno po svojih materialnih in tipoloških značilnostih v zanje posebej namenjenih prostorih – lesnem depoju, kjer se hranijo samo leseni predmeti z ustreznimi mikro klimatskimi pogoji, kovinskem depoju, kjer se hranijo samo predmeti, izdelani iz kovine ter mešanem depoju, kjer se hranijo predmeti, ki niso zelo občutljivi na gibanja relativne vlage in temperature.
Pod okriljem depoja Muzeja Velenje delujeta tudi dve konservatorski delavnici, kjer za predmete skrbita konservatorja, specialista s področja kovine in lesa. Z dokumentacijo o predmetih, raziskovanjem, fototeko, sprejemom in izposojo predmetov pa se ukvarja kustosinja dokumentalistka.

Pošlji
muzej velenje
ZAKAJ PROPAGIRAJ.me
01
Prednosti portala
Preberite si naše prednosti portala in vas prepričamo.
02
Prijava na portal
Izpolnite hitri obrazec in se prijavite, in to BREZPLAČNO.
03
Pogosta vprašanja
Vas zanima še več? Preberite si pogosta vprašanja!